Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
  • Webové stránky se načítají rychleji
  • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
  • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

NENÍ MASO JAKO MASO!

Marketingově dnes tak často používaný termín „obsah masa" nemá žádnou oporu v krmivářské legislativě. Bohužel, v EU ještě stále není zcela jednoznačně upravena deklarace podílu masa v suchém krmivu. A tak je zcela legální, že někteří výrobci směšují dohromady procentuální údaje o podílu suchého a čerstvého masa. O skutečném celkovém obsahu masa tak spotřebitele vědomě mystifikují. Často se pak stává, že zákazník zcela nesprávně porovnává recepturu s deklarovaným obsahem čerstvého masa s recepturou s deklarovaným masem vysušeným - t.j. s masovou moučkou. U „masa“ se váží maso v čerstvém (nativním) stavu, tudíž i s v něm obsaženou vodou a obsah bílkovin v krmivu se pak zdánlivě jeví vyšší! Naproti tomu „masová moučka“ obsahuje jen velmi nepatrný podíl vody a proto se podíl bílkovin v krmivu jeví mnohem nižší. Jde však jen o slovní hru a optický klam!

Pro Vaši informaci uvádíme následující:
V recepturách krmiv HAPPY DOG® nepoužíváme žádné rostlinné bílkovinné extrakty jako náhradu za vysoce kvalitní živočišné bílkoviny. Naopak, používáme výhradně jen ty nejlepší suroviny živočišného původu v garantované potravinářské kvalitě s garantovaným bezpečným původem. Proto námi uváděný obsah hrubého proteinu (např. u suchého granulovaného krmiva SUPREME MAXI JUNIOR je to 25%) odpovídá téměř faktickému obsahu živočišných bílkovin. Záměrně tvrdíme jenom "téměř" proto, protože použité rostlinné suroviny (např. obilí a zelenina) mají také svůj přirozený obsah rostlinných bílkovin (kolem 10%), a ty se do celkového hrubého proteinu musí také započítat.

Naše vysoká kvalita surovin je také základem pro extrémně dobrou stravitelnost krmiva (přes 90%). Proto je zapotřebí jen malá denní krmná dávka a proto také vzniká jen malé množství pevného trusu!

Vedlejší živočišné produkty, jako nožky, drápy a peří drůbeže, jsou naproti tomu pro psy velmi těžce stravitelné. Proto je u takových krmiv běžná velká denní krmná dávka a taktéž vzniká velké množství, spíše měkkého trusu. Ale takové podřadné bílkovinné suroviny poctiví výrobci PREMIUM a SUPER PREMIUM krmiv beztak nepoužívají. Poznáte to podle jejich „individuální deklarace“ složení krmiva, kde takové suroviny vůbec nenajdete. Ostatní výrobci se většinou schovávají za „skupinovou deklaraci“ složení krmiva a za termín "maso a vedlejší živočišné produkty", který o použitých surovinách vlastně vůbec nic neříká.

Poměr masa a obilí v krmivu závisí zejména od toho, pro kterou cílovou skupinu psů je konkrétní produkt určen. Krmiva pro štěňata v prvních pěti měsících života (28 - 30% bílkovin) a pro psy v zátěži, obsahují kvůli vyšší potřebě bílkovin přirozeně více proteinů a tedy i více masa ("podílu masa") jako „normální“ krmivo pro „normálního“ psa. Naproti tomu, krmiva pro seniory a „lehké“ nebo „dietní“ produkty obsahují zase podstatně méně proteinů (a tedy méně masa) a tuku. Takové produkty tudíž automaticky obsahují více uhlovodanů (sacharidů) jako "normální“ krmivo pro „normálního“ psa.

Proto jen u "úzkých" receptur (které mají jen jeden zdroj bílkovin) a/nebo na bílkoviny bohatých receptur suchých krmiv (pro vysokou zátěž, štěněčí potrava) stojí v deklaraci složení zdroj bílkovin vpředu.

Při porovnávání krmiv pro psy proto "obsah masa" logicky nemůže být žádným měřítkem kvality. Objektivním měřítkem je právě "obsah proteinů", který je také povinným údajem deklarace a který musí každý výrobce uvádět na obalu. (Některým výrobcům však termín "obsah masa" slouží jako „šikovný“ marketingový nástroj pro získání zákazníka.)

Kvalita námi použitých bílkovinných surovin se dá poznat v povinné deklaraci složení krmiva, uváděné na obale.
Námi uváděné "masové moučky" jsou vlastně tříděná, vysušená a rozemletá masa, těžena z jatečně porážených a veterinárně kontrolovaných zvířat a představují ty nejkvalitnější suroviny, které jsou na trhu dostupné a obsahují proto jen velmi malý podíl chrupavek, šlach, vazů a kostí. Proto jsou také velmi dobře stravitelné a velmi dobře snášenlivé!

Pro lepší pochopení odborné problematiky jen trochu teorie:

Aby bylo maso trvanlivé pro přepravu a skladování a technologicky použitelné pro výrobu suchého krmiva,
musí se nejdřív dehydrovat. To znamená, že se z něj nejdříve musí odstranit voda.

PODÍL ČERSTVÉHO MASA - MOKRÉ MASO
Čerstvé maso tvoří až z 80% voda. Ale ta z něj musí být při výrobě suchého krmiva odebrána. Proto se raději na obalech suchých krmiv hodně často píše např. o 50% podílu čerstvého masa. Opticky to vypadá lépe. Ve skutečnosti však toto 50%-ní množství čerstvého masa po vysušení odpovídá jen 10% z celkové suché receptury. To je prostě jen 100 gramů suchého masa v 1 kg suchého krmiva.

PODÍL SUCHÉHO MASA - MASOVÁ MOUČKA
Když se na obalu krmiva píše např. o 50%-ním podílu masové moučky, tak polovina hmotnosti suchého krmiva je také doopravdy tvořena vysušeným masem (masovými bílkovinami). Propočteno - pro výrobu 500 gramů masové moučky je potřeba 2500 gramů čerstvého masa.

„MASO" netvoří jen svalová tkáň, ale také tuk, cévy, nervy, vazy, šlachy a chrupavky.
Čerstvé (nativní) maso obsahuje cca 75% vody a cca 15 - 20% bílkovin. Přitom ale hodně záleží na tom, z jakého druhu zvířat bylo maso vytěženo a také jaký byl věk poražených zvířat. Protože vodnaté a nezralé masíčko mláďat anebo rychlených drůbežích brojlerů obsahuje bílkovin podstatně méně, zato obsahuje mnohem více vody.

Ze zákona povinná deklarace složení krmiv mluví o "hrubém proteinu" (tzv. dusíkaté látky). Správně se má uvádět v gramech na kilogram sušiny krmiva (= vysušeného podle jednotné laboratorní metodiky). Připouští se však i procentuální vyjádření, rozumějte gramy/100 g sušiny).

A kolik masa je vlastně ve Vašem krmivu?

Podíl masa v suchých krmivech Happy Dog je mnohem vyšší než u většiny ostatních výrobců. Mnozí výrobci vědomě směšují údaje o podílu sušiny a čerstvého masa a "krásně" tak vypočítávají podíl čerstvého masa v jejich krmivu. Happy Dog tyto údaje nesměšuje!
Tak např. v krmivu HAPPY DOG® SUPREME NEUSEELAND je obsah hrubého proteinu v 1 kg sušiny 210 gramů, což se rovná 21%. Toto krmivo obsahuje 21% sušeného jehněčího masa (= 210 gramů v 1000 gramech suchého krmiva). Pro výrobu těchto 210 g suchého masa bylo zapotřebí 600 gramů čerstvého jehněčího masa. To je 600 gramů čerstvého masa v 1000 gramech suchého krmiva. Takže z toho je zřejmé, že krmivo NEUSEELAND obsahuje 60% čerstvého jehněčího masa.

Jednoduchými kupeckými počty se můžete lehce dopracovat k obsahu hrubého proteinu v sušině čerstvého masa a také v sušině krmiva. Jestliže výrobce marketingově uvádí např. úchvatných 75% čerstvého masa ( = 750 gramů masa v 1 kg suchého krmiva), pak jednoduchým přepočtem (15 - 20% ze 750 gramů) z toho hned máme pouhých 112,5 - 150 g hrubého proteinu v 1 kg suchého krmiva, což je pouze 11,25% - 15,0% živočišných proteinů v 1 kg suchého krmiva, které se následně promítnou v povinné deklaraci hrubého proteinu (plus ještě se připočtou rostlinné bílkoviny z použitých rostlinných surovin). Takže záhy velmi rychle pochopíme, proč někteří výrobci raději argumentují obsahem čerstvého masa a ne obsahem proteinů.
 

PES NENÍ VLK!

Domestikace prochází žaludkem. Tak by se dali shrnout výsledky, které publikovali vědci pod vedením Erika Axelssona ze švédské univerzity v Uppsale, když udělali závěry z porovnání genotypu vlka a psa (online vědecký žurnál nature.com, 21. březen 2013).

Když se v procesu domestikace vlci měnili v domácí zvířata, zvykali si také na nový způsob výživy. V historii domestikace v jejich jídelníčku stále přibývalo více škrobu. V tomto se první psi evidentně přizpůsobili lidem. Lidé poté, co začali se zemědělskou činností, taktéž přijímali víc škrobu formou potravy zhotovené z obilí. „Schopnost vyrovnat se s potravou bohatou na škrob, znamenala významný krok v této rané domestikaci psů", píše Axelsson a jeho kolegové.

Právě se vyvíjejícímu domácímu zvířeti to umožnilo podstatně snazší život. Namísto nutnosti neustálého číhání na lovenou zvěř, se psi mohli nasytit ze zbytků jídla, když je lidé nechávali ležet blízko svých skladišť a obydlí. Toto pohodlí možná bylo i tím důvodem, proč se člověk a vlk vůbec sblížili? Tato otázka je stále ještě nezodpovězena. Podle jedné teorie minimálně před 14.000 lety začali lidé využívat vlky jako pomocníky pro lov, nebo jako hlídače. Tato iniciativa však mohla vzejít také z vlků. Když vlci poznali výhody těsného sousedství s lidmi, pravděpodobně se začali živit převážně zbytky lidského jídla.

Aby se přišlo na stopu změn ve výživě raných psů, vědci zkoumali vzorky genomu u 19 vlků a u 71 psů z celkem 38 různých plemen. Identifikovali přitom 36 rozdílných oblastí v genomu psů, které se v průběhu domestikace výrazně změnily. Deset těchto úseků řídí, jak dobře dokáží zvířata trávit škrob. Tak například enzym, který štěpí škrob, je u psa 8 krát aktivnější než u vlka. Vlci ale také mají tyto odpovídající geny, konec konců, vždyť oni také nejsou žádní výhradní masožravci. Tým vědců kolem Erika Axelssona však prokázal, že u psů jsou geny pro látkovou výměnu škrobu mnohem aktivnější. To nasvědčuje o větší schopnosti dnešních domácích psů strávit potravu s podílem obilovin.
Dnes je již známo, že pes domácí může zužitkovat uhlohydráty 7 krát lépe, než vlk.  A díky termickému zpracování obilovin při výrobě krmiv se rostlinné uhlohydráty rozloží na jednodušší cukry a jsou tak cenným a pohotovým nositelem energie. To znamená, že obilí a jiné uhlohydráty nejsou pro výživu psů paušálně nevhodné, ale je to spíše jen otázkou individuální nesnášenlivosti.

Vědci navíc při svém výzkumu zjistili 19 dalších, pro psy typických úseků genotypu, které řídí vývoj mozkových funkcí. Tyto oblasti by mohly být zodpovědné za rozdílné chování vlka a psa. Proto se zdá, že ve srovnání s vlkem, se psi nikdy nevyvíjeli „správně“. To je pravděpodobně jedním důsledkem toho, že člověk od začátku svého soužití se psem upřednostňoval jedince s menší agresivitou.
 
Vědecká studie z univerzity v Uppsale

 


REDUKČNÍ DIETA - 2 fáze zdravého hubnutí!

V současnosti má až 40% psů nadváhu. A obezita je jednou z nejčastějších civilizační nemocí psů. Je často označována také jako nemoc blahobytu. Její hlavní příčinou je zejména nadměrný příjem potravy (nesprávná výživa) ve spojení s nedostatkem pohybu. Obezita je pak následně příčinou dalších civilizačních nemocí psů (nemoci srdce, jater, ledvin, kloubů), které významně snižují kvalitu jejich života a výrazně zkracují jeho délku.

Obecně lze tvrdit, že naši psi domácí dnes přijímají mnohem více živin, než ke svému energeticky málo náročnému životnímu stylu skutečně potřebují. Buďto formou velkého množství přijaté potravy za den (různé dobře míněné kombinace granulí, konzerv, pamlsků a odměn), anebo formou nesprávně zvoleného granulovaného krmiva (přebytek proteinů a tuků u psů s normální, nebo sníženou potřebou energie). Účinnou prevencí obezity je druhu odpovídající střídmá výživa psa. Nejen správné množství živin, ale také poměr živin, které plně respektují jeho aktuální potřebu živin a energie. Potřeba živin se v průběhu života psa významně mění a proto je potřeba těmto změnám také adekvátně přizpůsobit výživu psa. Pokud jste u svého psa zjistili jistý stupeň nadváhy nebo obezity, máme pro Vás účinné řešení.

Pomocí nových receptur krmiv HAPPY DOG LIGHT se dá lehce zdravě zhubnout a následně dosaženou hmotnost u psa i udržet.

Fáze 1:  Zdravé zhubnutí pomocí krmiva HAPPY DOG LIGHT 1 Low Carb (= málo uhlohydrátů). Toto dietní krmivo obsahuje až 16% vlákniny. Tento vysoký podíl vlákniny psa dostatečně zasytí a garantuje úspěšné hubnutí.

Fáze 2:  Udržení váhy pomocí krmiva HAPPY DOG LIGHT 2 Low Fat (= málo tuků). Toto dietní krmivo obsahuje jenom 6,5% tuku. Když je u psa dosažena cílová optimální hmotnost, je potřeba zabránit jo-jo efektu. Proto psa pomalu převádíme z krmiva Light 1 na krmivo Light 2. Snížený obsah energie zajistí dlouhodobé udržení hmotnosti.

Máme pro Vás návod pro optimální postup při zdravém hubnutí. Informační Příručku o redukční dietě a praktickou pomůcku Hmotnostní diagram si stáhněte v sekci Ke stažení.
 

Doporučení na zimu

Většina psů miluje dovádět ve sněhu a také jsou vůči nízkým teplotám dobře vyzbrojeni. A přesto studené zimní období představuje pro naše čtyřnohé přátele určité výzvy. Zde máte několik tipů na pro zimní měsíce.

Odstraňovat ledové hrudky

Především u dlouhosrstých plemen psů se mezi polštářky tlapek velmi snadno tvoří ledové hrudky. Tyto hrudky by se měly pravidelně odstraňovat, neboť mohou psům znesnadňovat pohyb. Pokud psům roste v tlapkách velmi dlouhá srst, doporučuje se tyto chlupy nůžkami zkrátit, aby se mezi polštářky tlapek nemohlo hromadit hodně sněhu.

Udržovat v suchu

Po procházce za chladného počasí by měl být pes pečlivě osušen, aby neprochladl. Existují speciální psí ručníky, které vlhkost velmi rychle a efektivně absorbují.

Posypová sůl

Velký problém pro všechny „městské“ psy představuje posypová sůl, která se dostává do styku s tlapkami a může je nepříjemně popálit. Zmírnit popáleniny může vazelína, tuk či speciální krémy na tlapky. Tak se vytvoří ochranná tuková vrstva, která zabrání vniknutí soli a následně popraskání tlapek. Po každé procházce proto umyjte tlapky teplou vodou, aby posypová sůl nemohla dál poškozovat citlivé tlapky.

Nenechat žrát sníh

Mnoho psů tak miluje sníh – nenechávejte je ale žrát žádný sníh! Pokud pes sežere sněhu hodně, dráždí to sliznice tlamy, jícnu a žaludku. Takže prosím žádné „koulování“ se psem!

Ochrana před chladem

Dokud má pes venku dostatek pohybu, není mu zima. Jsou ale i tací psi, jejichž srst neposkytuje dostatečnou ochranu před mrazivou teplotou.  Aby tito psi nemrzli, nebo aby nenastydli, doporučuje se opatřit teplý psí obleček. I u starších či zdravotně indisponovaných psů má toto opatření svůj smysl.

Teplý vzduch z topení

Raději zapomeňte na myšlenky, že byste po procházce pustili topení na nejvyšší obrátky. Suchý vzduch z topení není zdravý ani pro psa, ani pro jeho majitele. Vysušuje pokožku a sliznice a otevírá tak vstupní bránu pro infekce. Zabránit tomu můžete, pokud zajistíte dostatečnou vlhkost vzduchu například zvlhčovačem vzduchu, nebo pokud v místnosti rozvěsíte vlhké ručníky. Neposouvejte psí pelech blíže k topení a zajistěte dostatek čerstvé pitné vody. Pečujte o psí srst: neodstraníte tím jen odumřelé chlupy, ale zároveň prokrvíte pokožku a tím udržujete svého psa zdravého po celé zimní období.

Pod stromeček morče, psa nebo kočku? Především děti si často toužebně přejí nějakého zvířecího miláčka. 

A nejsou právě Vánoce skvělým okamžikem k tomu, abychom jejich přání splnili a nadělili jim pod stromeček nového kamaráda? Dovíte se, proč to není dobrý nápad a jak byste jim přeci jen mohli nadělit „zvířecího miláčka“. 

Zvíře není dárek

Pořízení si domácího mazlíčka bychom měli dobře zvážit. Jestli pejska, kotě, ptáčka nebo králíčka, všechna tato zvířata potřebují každodenní péči a hlavně čas. Navíc žádné čtyřnohé zvířátko nechce být samo.

Zda v době prázdnin nebo dovolené, kdy je dítě celý den na koupališti, nebo v zimě o víkendu, kdy dítě dovádí na sněhu – vždy tu s ním musí doma někdo být, kdo se o tohoto člena domácnosti postará. Včetně pořizovacích nákladů a nákladů na potravu, se kterými musí člověk počítat, k tomu ještě výdaje za očkování. A především, pokud zvířátko onemocní, mohou se pak výdaje spojené s péčí veterináře vyšplhat dosti vysoko. Z těchto důvodu bychom neměli chtít někoho blízkého „zvířecím mazlíčkem“ překvapit, neboť každý z nás by se měl rozhodnout sám, zda si všechny tyto věci může a zda si je dovolit chce.

Vánoce nejsou tím správným okamžikem

Pokud jsme se po pečlivém uvážení přeci jen rozhodli pořídit domácí zvíře, přesto není ideální darovat jej právě o Vánocích. Vánoční svátky jsou nevhodným okamžikem pro mladé či nové zvířátko do nové rodiny a nového prostředí. Všude panuje ruch, zmatek, přicházejí návštěvy a byt je plný nebezpečných nástrah. Počínaje stromečkem ozdobeným svíčkami, řetězy, ozdobami a stuhami od vánočních balíčků konče. A také času, kterého si adaptace nového zvířátka v prvních dnech žádá opravdu hodně, tak toho v tuto rušnou dobu lidem moc nezbývá.  

Přesto darujte právě již o Vánocích „zvířecí“ radost

Obdarujte své blízké alternativně, např. klec s příslušenstvím nebo knihy o zvířatech. I poukaz na návštěvu zvířecího útulku, nebo na návštěvu u chovatele rozzáří oči všech dětí. Teprve tehdy, po svátečních dnech, když je veškerá vánoční výzdoba uklizena a vše se vrací do klidu, se můžete poohlížet po nějakém zvířátku. Pokud však ani toto není možné, zkuste tzv. adopci. I tak můžete převzít za zvířátko odpovědnost, bez toho, aniž byste se museli o něj den co den starat. Adopce jsou možné v zoologických zahradách či u organizací zabývající se ochranou zvířat. 

Silvestr - stres pro hodně psů

Silvestr je datem, který stresuje nejen všechna domácí zvířata, ale i jejich majitele.

Mnoho čtyřnohých mazlíčků se již při hluku a zápachu prvních petard schovává pod postel nebo do sklepa. Psi mají mnohem citlivější sluch než lidé a nemohou, či neumějí, si v daný okamžik správně zařadit ten náhlý hluk, rámus a světelné efekty. Obzvláště pak rámus představuje pro psy obrovský problém. Nehledě na Silvestr, i jiné „ohňostrojové“ svátky jsou pro psy doopravdy velkým stresem, jenž bychom měli co nejvíce zmírnit, nebo mu nejlépe zabránit.

Zabezpečení psa

Je důležité psa zajistit a především jej venčit pouze připevněného na vodítku. Pro lepší zabezpečení psa je vhodné použít i psí postroj. Naneštěstí se s petardami začíná již několik dnů před Silvestrem a rámus často trvá i do 2. ledna, tudíž se nemůžeme řídit jen kalendářem.

Najít klid

Na Silvestra by měly zůstat doma všechny dveře a okna zavřené, eventuálně můžeme zatáhnout i rolety a závěsy, abychom ztlumili hluk a optické dráždění. Ideální je najít psovi klidné místo v bytě (v domě), které dobře zná a ve kterém se cítí dobře a bezpečně. Dobře odhlučněná místa, jako je toaleta nebo koupelna, poskytují mnohým psům potřebnou jistotu. Psi, kteří jsou navyklí na přepravní box, mohou v něm najít potřebný klid také.

Role majitele psa

Zejména „páníček“ by měl být osobou, která v tento večer zůstává u psa a poskytuje mu tak kontaktem a uvolněnou náladou potřebnou jistotu. Je to vyhrocená situace, kdy bychom na jedné straně měli v přítomnosti psa mírnit jeho projev strachu, na druhé straně bychom tu měli být proto, abychom jeho strach brali vážně. Neměli bychom tedy psa aktivně „utěšovat“ nebo litovat, ale měli bychom tu být pro něho, aby se mohl o někoho opřít, případně mu poskytnout objetí či jiné aktivity sociální podpory a tím mu tak zprostředkovat uvolňující pocit, protože nervózní nálada lidí se lehce přenáší právě na psa.

Léky

- Doplňky potravy:
Mohou být podávány cíleně, ale vyžadují předcházející přesnou analýzu psa a jeho osobnosti.

- Psychofarmaka:
Mají svůj smysl, když jde například o to, abychom u citlivého psa nezmařili první úspěchy terapie přecitlivělé reakce na zvuky. Zde by byla vhodná porada s veterinářem, specializujícím se na terapii chování psů. Kromě toho musíme vědět, že většina takovýchto léků má svůj pomalý nástup a velmi dlouhou účinnost, takže tyto léky bychom měli podat včas a s dostatečným náskokem ještě před Silvestrovským rámusem.

- Utišující léky:
U mnohých utišujících léků, které nám veterinář předepíše těsně před Silvestrem, musíme být velmi opatrní. Léky psa navenek uklidní, jeho čilost a pohyblivost se vytrácí, ale jeho schopnost vnímání ovlivněna není. Právě v době, kdy je pes v extrémní zátěži jako je stres a je přitom částečně zbaven i motorických schopností, může být uveden do ještě silnějšího stavu úzkosti, bezmocnosti a ztráty kontroly nad sebou samým. To může vést k silné psychické traumatizaci psa.

Desenzibilizace - zmírňování vnímavosti

Vždy máte celý rok na to, abyste společně se svým psem pracovali na odstranění strachu z náhlého hluku.

Využijte toho! V pomalém výukovém programu pod odborným dohledem, který se cíleně zabývá odbouráním citlivosti na hluk. Přinese to dlouhodobý efekt Vám i Vašemu psovi a do budoucna i dobrý start do nového roku. 

Náš tip (a prosba) na závěr:

Váš pes Vám poskytuje společnost, oddanost a lásku po celý rok. Jako zodpovědní a milující majitelé máte nyní možnost mu to alespoň trochu vrátit právě v poslední kritický den v roce, kdy Vás potřebuje asi nejvíce. Nenechávejte ho doma samotného. Poskytněte mu svou společnost, uklidňující lásku a pocit bezpečí.

Buďte Happy!

Váš HAPPY DOG / EUROBEN tým

Vyhledávání